Szlabany i słupki parkingowe


Signo
Elektromechaniczny szlaban z wbudowaną centralą sterującą, z enkoderem, do pracy bardzo intensywnej, długość ramienia 3,4,6 i 8 metrów
Wil
Elektromechaniczny szlaban z wbudowaną centralą sterującą, długość ramienia 4 i 6 metrów