Bramy segmentowe

Płyta bramy: grubości konstrukcji 20 lub 40 mm, wykonana z podwójnej blachy stalowej, obustronnie ocynkowane ogniwo, wypełnione pianką poliuretanową (bez freonu). Na zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco z przetłoczeniami poziomymi, rozłożonymi równomiernie. Połączenia segmentów skonstruowane tak, by wykluczyć przytrzaśnięcie palców. Powierzchnia bramy zabezpieczona lakierem proszkowym.

Zamykanie: obsługa ręczna, zabezpieczenie od wewnątrz rygiel obrotowy. Na zewnątrz w dolnym segmencie uchwyty z tworzywa sztucznego.

Prowadnice i zawiasy: wykonane ze stali ocynkowane ogniwo.

Zrównoważenie ciężaru bramy: stalowe, powierzchniowo utwardzone, sprężyny skrętne.

Zabezpieczenie: hamulec awaryjny na wypadek zerwania linki oraz zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny skrętnej, zapadka blokuje płytę bramy przed opadnięciem. Wartość izolacyjna kompletnie zmontowanej bramy bez przeszklenia o wymiarach 4000x4000 wynosi K=0,95W/m2K.

Wymagane warunki zabudowy uzależnione od wielkości bramy